gezocht_arrow

Nieuws

vrijdag 18 december 2020

Einde 2020 ..Dankwoord... Welkom 2021

Het jaar 2020 zit er bijna op. Een heel bijzonder jaar voor de hele wereld. Maar terwijl de wereld in de greep zit van corona, heeft het SZHL zich toch vooral gericht op de positieve gezondheid. Wat kan wel, ondanks alle beperkingen. We zijn verheugd dat we toch gastvrijheid hebben kunnen bieden aan vele gastbewoners. We danken vrijwilligers en professionals voor hun inzet, maar ook onze gastbewoners voor hun flexibiliteit en begrip.Het afgelopen jaar hebben we veel steun mogen ontvangen zowel moreel als financieel. Dit heeft ons zeker verder geholpen om ons doel te kunnen realiseren. Dit betekent voor ons als bestuur van SSZHL een enorme opsteker. Niet alleen vanwege de financiële ruimte die we krijgen om het verblijf zo goed mogelijk op peil te houden, maar alleen al het feit dat er organisaties, bedrijven en medemensen zijn die een warm plekje voor ons hebben in hun hart, dat geeft ons een echt gemeenschapsgevoel. Wij willen iedereen die hieraan heeft bijgedragen dan ook zeer hartelijk danken. Enkele namen willen wij in het bijzonder vermelden: Stichting RCOAK, die projectsteun heeft gegeven, Stichting Groene Kruis Heythuysen,  die in de afronding van hun opheffing aan ons hebben gedacht, Stichting LEU-K, Provincie Limburg, Burgerkracht Limburg, Senioren vereniging Baexem, Hart voor Baexem, basisschool “de Harlekijn” in Baexem, Hogeschool Zuyd, St. Ursulaschool Heythuysen, Gildeopleidingen Weert,  Rabobank Peel-Maas en Leudal, gemeente Leudal, De firma’s Thibor, Perfect Brandpreventie, Petit Telecom en Verkoelen Keukens Baexem. Verder alle persoonlijke donateurs, ook dank aan de anonieme gevers en “Vrienden van het Samen Zorgen Huis Leudal”.

Nogmaals, iedereen bedankt. En voor 2021 veel positieve gezondheid toegewenst.

 

Terug naar het overzicht

Maak kennis met onze partners

Het project Samen Zorgen Huis Leudal heeft volledige ondersteuning van een aantal belangrijke partijen, zowel in de zorg als daar omheen. Ook de Provincie Limburg en de gemeente Leudal ondersteunen ons. Het ministerie van VWS volgt ons project actief en met grote belangstelling. Het illustreert het draagvlak voor en de betrokkenheid op dit unieke burgerinitiatief, waarmee gemeenschapszorg in de volle breedte van de samenleving wordt getrokken. Hierdoor wordt een solide basis gelegd voor de toekomst en continuïteit.

Daarnaast blijft de inzet en actieve betrokkenheid van vrijwilligers uit Leudal en omstreken de hoofdsleutel tot succes.