gezocht_arrow

Nieuws

vrijdag 20 november 2020

Mooie opbrengst van Rabo Club Support 2020 voor het SZHL

De Rabobank Peel-Maas en Leudal heeft voor SSZHL een mooi bedrag opgeleverd van 672,28  Euro. Het is het eerste jaar, vanaf de opening, dat SSZHL hier aan mee doet. Wij willen op deze manier, de Rabobank Peel-Maas en Leudal én álle mensen die hun stem hebben uitgebracht op het SZHL van harte bedanken. De opbrengst komt ten goede aan de interne opleidingen, bijscholingen voor vrijwilligers. In de voormalige kapel. ingericht als multifunctionele ruimte, wordt een gedeelte voor opleidingsruimte gebruikt. De vrijwilligers kunnen op diverse gebieden bijgeschoold worden naar gelang behoefte en interesse. Denk hierbij o.a. aan BHV opleiding, EHBO, AED, Veiligheid, Zorgondersteuning, Verzorging, Begeleiding gastbewoners, Sociale Hygiëne enz. Hierdoor kunnen we de vrijwilligers nóg meer in hun "Eigen Kracht" zetten. Na de corona periode wordt het plan verder uitgewerkt en wordt met de opleidingen gestart zodra dit veilig kan plaatsvinden.

De Rabobank heeft 3 projekten er uitgehaald met een opvallende doelstelling en wilde hier wat meer aandacht aan schenken. Een van deze projekten is het SZHL. Hiermee zijn we zeer vereerd. Het interview met de vrijwilligerscoördinator staat in de uitgave van december van het Rabo Club Support blad.

Terug naar het overzicht

Maak kennis met onze partners

Het project Samen Zorgen Huis Leudal heeft volledige ondersteuning van een aantal belangrijke partijen, zowel in de zorg als daar omheen. Ook de Provincie Limburg en de gemeente Leudal ondersteunen ons. Het ministerie van VWS volgt ons project actief en met grote belangstelling. Het illustreert het draagvlak voor en de betrokkenheid op dit unieke burgerinitiatief, waarmee gemeenschapszorg in de volle breedte van de samenleving wordt getrokken. Hierdoor wordt een solide basis gelegd voor de toekomst en continuïteit.

Daarnaast blijft de inzet en actieve betrokkenheid van vrijwilligers uit Leudal en omstreken de hoofdsleutel tot succes.