gezocht_arrow

Stichting Samen Zorgen Huis Leudal...

Stichting Samen Zorgen Huis Leudal heeft op 29  april 2019 het eerste Samen Zorgen Huis in gebruik genomen. Het Samen Zorgen Huis is een burgerinitiatief. De zorg wordt gegeven op een prachtige plek, namelijk in het voormalige klooster Mariabosch in Baexem (gemeente Leudal).

Het Samen Zorgen Huis, kortweg SZHL, wordt gerealiseerd mét en vóór de zieke medemens, haar of zijn naaste(n) en de inwoners van Leudal en omstreken. Dit gebeurt in samenwerking met de huisarts, verpleegkundige en met de steun van diverse zorginstanties.

Het SZHL is een ‘dicht bij (t)huis ziekenboeg', waar op liefdevolle en deskundige wijze kortdurende zorg wordt geboden aan patiënten die nu bijvoorbeeld opgenomen moeten worden in het ziekenhuis of er anders te lang moeten verblijven.

Er wordt ook palliatieve zorg geleverd. In de laatste levensfase kan hierdoor een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven geboden worden voor de gastbewoner.

Meer over de stichting »

Maak kennis met onze partners

Het project Samen Zorgen Huis Leudal heeft volledige ondersteuning van een aantal belangrijke partijen, zowel in de zorg als daar omheen. Ook de Provincie Limburg en de gemeente Leudal ondersteunen ons. Het ministerie van VWS volgt ons project actief en met grote belangstelling. Het illustreert het draagvlak voor en de betrokkenheid op dit unieke burgerinitiatief, waarmee gemeenschapszorg in de volle breedte van de samenleving wordt getrokken. Hierdoor wordt een solide basis gelegd voor de toekomst en continuïteit.

Daarnaast blijft de inzet en actieve betrokkenheid van vrijwilligers uit Leudal en omstreken de hoofdsleutel tot succes.