gezocht_arrow

Om in de toekomst de zorg voor de zieke medemens en diens naasten te kunnen blijven bieden is een nieuwe manier van kijken naar hoe die zorg aangeboden kan worden noodzakelijk. Dat is een verantwoordelijkheid van zowel de 1e als 2e lijns zorgaanbieders. Ook andere instanties zoals zorgverzekeraars, gemeente n en provincie zoeken naar passende antwoorden voor de toenemende zorgvraag en steeds hoger wordende zorgkosten.  Als ziekenhuis haken we graag aan bij pioniers die op dit gebied initiatieven ontwikkelen. De Stichting Samen Zorgen Huis in Leudal  is zo’n pionier en heeft met hun idee, om een kleinschalige woonvoorziening of ziekenboeg te realiseren binnen de wijk, een passende oplossing gevonden. SJG Weert ziet deze voorziening als een innovatieve vorm van zorgverlening die uitermate geschikt kan zijn voor patiënten waarvoor een ziekenhuisopname niet (meer) noodzakelijk is maar waar de patiënt wel nog een zorg ondersteunende behoefte heeft. Dat bij de realisatie van deze lokale kleinschalige ziekenboeg naast 1e en 2e lijns zorgaanbieders ook mantelzorgers en vrijwilligers actief worden betrokken maakt toekomstige zorg betaalbaar en zorgt voor maatschappelijk draagvlak en een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de zieke medemens.  Uiteraard wil SJG Weert zich daar graag voor inzetten.

SJG Weert

Om in de toekomst de zorg voor de zieke medemens en diens naasten te kunnen blijven bieden is een nieuwe manier van kijken naar hoe die zorg aangeboden kan worden noodzakelijk. Dat is een verantwoordelijkheid van zowel de 1e als 2e lijns zorgaanbieders. Ook andere instanties zoals zorgverzekeraars, gemeente n en provincie zoeken naar passende antwoorden voor de toenemende zorgvraag en steeds hoger wordende zorgkosten.  Als ziekenhuis haken we graag aan bij pioniers die op dit gebied initiatieven ontwikkelen. De Stichting Samen Zorgen Huis in Leudal  is zo’n pionier en heeft met hun idee, om een kleinschalige woonvoorziening of ziekenboeg te realiseren binnen de wijk, een passende oplossing gevonden. SJG Weert ziet deze voorziening als een innovatieve vorm van zorgverlening die uitermate geschikt kan zijn voor patiënten waarvoor een ziekenhuisopname niet (meer) noodzakelijk is maar waar de patiënt wel nog een zorg ondersteunende behoefte heeft. Dat bij de realisatie van deze lokale kleinschalige ziekenboeg naast 1e en 2e lijns zorgaanbieders ook mantelzorgers en vrijwilligers actief worden betrokken maakt toekomstige zorg betaalbaar en zorgt voor maatschappelijk draagvlak en een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de zieke medemens.  Uiteraard wil SJG Weert zich daar graag voor inzetten.