gezocht_arrow

Gemeente Leudal

Het Samen Zorgen Huis Leudal in Baexem begint geleidelijk aan steeds meer vorm te krijgen. Belangrijk voor de gemeente Leudal, want we ervaren steeds meer de noodzaak om een ingerichte plek te hebben voor mensen die medisch uitbehandeld zijn maar nog niet helemaal op krachten zijn gekomen. Als gemeente voelen we ook de noodzaak om mensen die in hun laatste levensfase zijn aangekomen een waardige plaats te kunnen geven waar ze liefdevol begeleid en zonder de last van de dagelijkse beslommeringen kunnen vervlijven.

Als gemeente zijn we bijzonder blij dat onze burgers zelf dit initiatief hebben kunnen waar maken. De energie die een grote groep van vrijwilligers heeft ontplooid om voor hun medemens iets te betekenen is iets waar je als gemeente alleen maar trots op kunt zijn. En het is niet niks waaraan ze zich hebben gewijd: de voorbereiding van een herinrichting van een monumentaal kloosterpand, de verbetering en herinrichting van een monumentale tuin, het herstel van een kapel met artistieke kwaliteit tot een ontmoetingsruimte voor organisaties die er gebruik van willen maken, het zijn alleen al deze voorbereidingen die bewondering afdwingen.

Maar dat is het niet alleen. Waar ergens in Nederland vind je een initiatief dat èn zo hecht verbonden is met de lokale gemeenschap èn een combinatie is van vrijwilligersinzet en professionele ondersteuning. Hierbij wordt het gat gedicht tussen de dure ziekenhuiszorg en de laagdrempeligheid van een voorziening waar de lokale gemeenschap zelf de verantwoordelijkheid voor kan dragen.

 

Het Samen Zorgen Huis Leudal onderscheidt zich op meerdere punten van de voorzieningen die regionaal ontwikkeld zijn door de combinatie van vrijwilligerswerk en professionele inzet, èn door de achtervang van professionele organisaties en huisartsen die hieraan hun medewerking hebben gegeven. Niet voor niets heeft ook de gemeenteraad van Leudal zich positief uitgesproken over èn de subsidieverlening èn over de voorwaarden waaronder het SZH Leudal zou moeten werken. De raadsbrede politieke betrokkenheid die in de loop van de afgelopen jaren duidelijk werd betekende ook een funderende waardering voor het burger-initiatief van de oorspronkelijke initiator van het plan en de aanhaking daaropvolgend vanuit de lokale gemeenschap. Het plan en wat er op volgde is niets meer of minder dan de konsekwentie van een beleid dat erop gericht is de burger zelf de verantwoordelijkheid te laten dragen voor sociale en maatschappelijke inzet. De gemeente kan hierbij slechts faciliteren, maar gaat de rol van de burger niet overnemen.

Vanuit dàt perspectief is het belang van het Samen Zorgen Huis Leudal voor de gemeente in te kleuren en wordt ook de positie van de gemeente bepaald.

 

 

Gemeente Leudal