gezocht_arrow

Missie & visie

Het Samen Zorgen Huis Leudal (SZHL) is gestart als burgerinitiatief, naar aanleiding van de ideeën over Samen Zorgen van wijkverpleegkundige en zorgarchitect Pieter van der Hooft (die op zijn beurt was geïnspireerd door de filosofie van Florence Nightingale). Vanuit de visie dat een gemeenschap een groep mensen is, die lief en leed met elkaar kan en durft te delen. En ook zorg heeft voor elkaar.  Dus ook voor de zieke mens. Als je ziek bent en behandeling nodig hebt, dan moet je naar de dokter en in ernstige gevallen naar het ziekenhuis. Maar als behandeling (nog) wel nodig is en die niet thuis kan worden gegeven, dan hoef je niet per se naar een ziekenhuis of in het ziekenhuis te blijven. Want wat als we als gemeenschap er met elkaar de schouders onder zetten en er samen voor gaan zorgen dat een zieke medemens in een ‘bijna thuis’ omgeving kan herstellen?

Niemand hoeft in een isolement te komen, alleen omdat hij/zij ziek is of (intensief) voor een zieke moet zorgen. We gaan er samen tegenaan.
Natuurlijk zijn er ook professionele partners nodig, die zorgen voor behandeling, verpleging en begeleiding. We moeten het Samen doen!

Wij hebben de overtuiging dat elk mens een zorgtalent in zich heeft. Wij willen als stichting mensen prikkelen en stimuleren om deze talenten bij zichzelf te ontdekken en ontwikkelen.
Wij willen een cultuur ontwikkelen waarin het normaal is dat je zorg durft te geven aan elkaar en durft te delen met elkaar. (zoeken, vinden en binden)

Maak kennis met onze partners

Het project Samen Zorgen Huis Leudal heeft volledige ondersteuning van een aantal belangrijke partijen, zowel in de zorg als daar omheen. Ook de Provincie Limburg en de gemeente Leudal ondersteunen ons. Het ministerie van VWS volgt ons project actief en met grote belangstelling. Het illustreert het draagvlak voor en de betrokkenheid op dit unieke burgerinitiatief, waarmee gemeenschapszorg in de volle breedte van de samenleving wordt getrokken. Hierdoor wordt een solide basis gelegd voor de toekomst en continuïteit.

Daarnaast blijft de inzet en actieve betrokkenheid van vrijwilligers uit Leudal en omstreken de hoofdsleutel tot succes.