gezocht_arrow

Stichting Mariabosch

Op zaterdag 8 oktober 2016 hebben wij, als beheerders/eigenaren van het pand, met bijzonder veel genoegen de start van de realisatie van het Samen Zorgen Huis Leudal bijgewoond. De aanwezigheid van veel belangstellenden was hartverwarmend.

SZHL is een bijzonder initiatief dat al enkele jaren gedragen wordt door een bijzondere groep vrijwilligers.  Om uiteindelijk de deuren te kunnen openen en de zieke medeburger te kunnen verzorgen zijn er nog veel vrijwilligershandjes nodig.  Waar wij onze ondersteuning kunnen bieden, zullen wij dit zeker doen.

Daarnaast stellen wij alles in het werk, om ook de voortgang te houden in de ontwikkeling van de andere planonderdelen van het gebied “klooster Mariabosch”, zoals het Poortgebouw. De zieke medemens verdient namelijk niet alleen liefdevolle zorg maar ook een prettige omgeving om te herstellen.  En die kwaliteit zal het openbare gebied klooster Mariabosch straks zeker uitstralen.

Ons streven is erop gericht om een zo breed mogelijk zorglandschap binnen het totale plangebied te realiseren.

Jean Gelissen, Sjaak de Zeeuw en Jan Smits,
namens Gelissen Group en Gelissen Vastgoed