gezocht_arrow

Vrienden van SSZHL

Een Samen Zorgen Huis opzetten en draaiende houden is een kostbare aangelegenheid. Het verblijf van onze gastbewoners wordt betaald door hun zorgverzekering. Maar daarmee kunnen we alleen de lopende kosten dekken. Daarom zijn we mede afhankelijk van bijdragen van betrokken inwoners en bedrijven die ons initiatief een warm hart toedragen, om speciale projecten of activiteiten te kunnen doen.  Die mogen zich 'vriend van Stichting Samen Zorgen Huis Leudal’ noemen.

Het SZHL heeft de ANBI-status. Dat wil zeggen dat gulle gevers hun donaties aan ons Samen Zorgen Huis van hun inkomsten- of vennootschapsbelastingen kunnen aftrekken.

U kunt eenmalig doneren, maar u kunt als Vriend van het SZHL ook een overeenkomst aangaan met Stichting SZHL voor periodieke giften, bijvoorbeeld maandelijks of jaarlijks. Ook deze zijn fiscaal aftrekbaar. Iedere inwoner, ieder bedrijf, en iedere vereniging, stichting of instelling kan vriend worden van Stichting SZHL.

Kijk hier voor meer informatie over ANBI

U kunt ook een gedeelte van uw erfenis nalaten aan de stichting SZHL. U kan zelf kiezen of u dat voor een specifiek project wil bestemmen of voor algemeen gebruik. Deze wensen moeten wel vastgelegd worden in uw testament door een notaris.

Welke vorm van financiële ondersteuning u ook kiest, de opbrengst komt altijd geheel ten goede aan de zorg rondom onze gastbewoners.

Uiteraard kunt u ons ook in natura ondersteunen, door producten of diensten beschikbaar te stellen.

Voor inzage jaarverslag 2022 en financiële gegevens over 2022 gaat u naar de website  https://anbi.nl

Vul bij vestigingsplaats "Baexem" in.

U kunt met het SZHL contact opnemen voor meer informatie middels de button " Contact " in de bovenbalk van het scherm