gezocht_arrow

Provincie limburg

Het Samen Zorgen Huis Leudal is een voorbeeld van vrijwilligers die zich inzetten voor hun gemeenschap. In het Samen Zorgen Huis kunnen mensen herstellen of de laatste fase doorbrengen in een vertrouwde huiselijke omgeving. Het huis sluit aan bij de Sociale Agenda Limburg 2025 die de gezondheid en vitaliteit van de Limburgers wenst te verbeteren en waarin de gedachte van Positieve Gezondheid een centrale plaats inneemt. Bij deze nieuwe manier van denken over gezondheid, vitaliteit en participatie ligt de nadruk op gezondheid in plaats van ziekte. Het biedt mensen de mogelijkheid meer regie en zeggenschap over de uitdagingen van hun leven te nemen en daarbij de zorg en ondersteuning te kiezen die ze zelf willen. Gedeputeerde Werk en Welzijn Marleen van Rijnsbergen: “Het Samen Zorgen Huis Leudal is een mooi voorbeeld hoe je het begrip Positieve Gezondheid in de praktijk in kunt zetten. Met initiatieven zoals het Samen Zorgen Huis Leudal zetten we de ambitie om de eerste Positief Gezonde Provincie te worden om in werkelijkheid!”