gezocht_arrow

Kortdurende zorg

Voor wie is het SZHL bedoeld?

Als de huisarts het niet vertrouwt en je lichamelijke toestand een paar dagen in de gaten wil houden, dan kan dat in het SZHL. Daar is professioneel personeel, die de observatie kunnen doen. En vrijwilligers zorgen er, met de mantelzorgers, voor dat het leven zo normaal mogelijk door kan gaan.

Als je een operatie of behandeling hebt gehad en je moet herstellen, maar thuis is het even niet zo’n handige plek daarvoor, dan kun je naar het SZHL. Daar is verpleging aanwezig en kunnen therapeuten langskomen om de extra zorg te leveren die nodig is voor het herstel. De vrijwilligers en mantelzorgers zorgen voor een liefdevolle omgeving, waarin je zoveel mogelijk jezelf kunt zijn. 

Als je chronisch ziek bent en weet dat je mantelzorgers het zwaar hebben met de zorg om jou, dan kun je ook ‘op vakantie’ komen in het SZHL. Terwijl je mantelzorgers thuis of elders even tijd voor zichzelf krijgen, zorgen onze vrijwilligers ervoor dat je even liefdevol wordt verzorgd als thuis.

Je kunt niet alleen jezelf, via huisarts of specialist, aanmelden. Je kunt plaatsing in het SZHL ook als mantelzorger aankaarten bij je huisarts of specialist. Het gaat altijd om een tijdelijke plaatsing, met een maximum aaneengesloten verblijfsduur van 2 keer 3 maanden.