gezocht_arrow

Kortdurende zorg

Voor wie is het SZHL bedoeld?

Staat uw zorgvraag in het teken van herstel en terugkeer naar uw thuissituatie en zijn het ziekenhuis en/ of uw thuissituatie op dit moment hiervoor niet de meest geschikte omgeving? In het SZHL is verpleging aanwezig en kunnen therapeuten langskomen om de extra zorg te leveren die nodig is voor het herstel. De vrijwilligers en mantelzorgers zorgen voor een liefdevolle omgeving, waarin je zoveel mogelijk jezelf kunt zijn. 

Als de huisarts het niet vertrouwt en uw lichamelijke toestand een paar dagen in de gaten wil houden, dan kan dat in het SZHL. Daar is professioneel personeel, die de observatie kunnen doen. En vrijwilligers zorgen er, met de mantelzorgers, voor dat het leven zo normaal mogelijk door kan gaan.

Heeft uw mantelzorger behoefte aan een vakantie of wordt hij/ zij misschien binnenkort zelf ogenomen in het ziekenhuis, dan kunt u ook tijdelijk in het SZHL verblijven. Terwijl uw mantelzorgers thuis of elders even tijd voor zichzelf krijgen, zorgen onze vrijwilligers en professionals ervoor dat u even liefdevol wordt verzorgd als thuis.

Is volledig herstel niet meer mogelijk of gaat het herstel langer duren dan 3 maanden, dan kunt u ter overbrugging op een plaatsing in een verpleeghuis of revalidatiecentrum kortdurend bij ons terecht,

Is herstel niet meer mogelijk en staat uw zorgvraag in het teken van het op een zo prettig en waardig mogelijk afscheid nemen van dit leven, dan kunt u ook bij ons terecht.

 

Je kunt niet alleen jezelf, via je huisarts, verpleegkundige of specialist, aanmelden. Je kunt plaatsing in het SZHL ook als mantelzorger aankaarten bij de huisarts of specialist. Het gaat altijd om een tijdelijke plaatsing, met een maximum aaneengesloten verblijfsduur van 3 maanden. Slechts in uitzonderingsgevallen kan op (medische) indicatie het verblijf eenmalig met nog eens maximaal 3 maanden worden verlengd.