gezocht_arrow

Helaas hebben we de door u opgevraagde pagina niet gevonden. Gebruik bovenstaand menu of klik hier om meteen door te gaan naar de website.

Inspirerende verhalen

zondag 15 oktober 2023

John Koolen, zorgvrijwilliger van het eerste uur.

Het zaadje voor een toekomst in de zorgwereld werd al vroeg in zijn leven geplant. Toen
zijn moeder ziek was vroeg de huisarts om te helpen bij het inbrengen van een infuus. Dit
pakte dusdanig goed uit dat in het vervolg de huisarts kwam als John vrij was van school.
Het was mede daardoor dat John fysiotherapie ging studeren.
Dit mooie vak heeft hij veertig jaar met veel enthousiasme beoefend. Hij heeft gewerkt in
de kliniek, de polikliniek en revalidatie, waarbij hij in aanraking kwam met mensen van
alle leeftijden met alle soorten ziektes.
Door een reorganisatie kwam, veel vroeger dan de bedoeling was, een einde aan zijn
loopbaan in het ziekenhuis en kwam hij in de sport terecht als verzorger/fysiotherapeut.
Op een gegeven moment kwam hij, naar aanleiding van een artikel in de lokale pers over
het stichten van het SZHL, in gesprek met zijn huisarts Pieter van de Ven, die hem op de
hoogte bracht van de vorderingen hiervan. Pieter, medeoprichter van het
Samenzorgenhuis, zou John informeren als de opening aanstaande was.
Ergens in 2017 werd ter voorbereiding een werkgroep gestart om de vrijwilligers, die met
klantbewoners in aanraking zouden komen, enigszins vertrouwd te maken met wat op
hen af kon komen. Samen met Frans Vranken nam John de taak op zich om de
vrijwilligers in spe vertrouwd te maken met het hanteren van rolstoelen, krukken e.d.
Sinds de opening op 20 april 2019 is John als vrijwilliger elke week betrokken bij de
directe zorg voor de gastbewoners. Met een brede lach vertelt John tenslotte: Een oud
collega, die me een keer “betrapte” bij mijn werk, zei: “Je kan het niet laten, hè!”

Terug naar het overzicht

Maak kennis met onze partners

Het project Samen Zorgen Huis Leudal heeft volledige ondersteuning van een aantal belangrijke partijen, zowel in de zorg als daar omheen. Ook de Provincie Limburg en de gemeente Leudal ondersteunen ons. Het ministerie van VWS volgt ons project actief en met grote belangstelling. Het illustreert het draagvlak voor en de betrokkenheid op dit unieke burgerinitiatief, waarmee gemeenschapszorg in de volle breedte van de samenleving wordt getrokken. Hierdoor wordt een solide basis gelegd voor de toekomst en continuïteit.

Daarnaast blijft de inzet en actieve betrokkenheid van vrijwilligers uit Leudal en omstreken de hoofdsleutel tot succes.