gezocht_arrow

Nieuws

donderdag 30 mei 2019

alweer een maand bezig

Het SZHL is op 29 april gestart. Dat wil zeggen dat we alweer een maand bezig zijn! De tijd is omgevlogen en heeft ons veel gebracht en geleerd. Samen met de gastbewoners en de professionals van Zorg & Co geven we invulling aan de organisatie en we leren dagelijks van elkaar. Zoetjesaan loopt het huis vol. We zijn druk bezig om de eerste verdieping in gebruik te nemen, wat ook hoognodig is, want de belangstelling voor een verblijf bij ons groeit met de dag. Gelukkig zien we ook de belangstelling om bij ons vrijwilliger te worden groeien. Het is mooi om onderdeel te mogen zijn van een groeiende organisatie, waaraan we samen vorm geven.

Terug naar het overzicht

Maak kennis met onze partners

Het project Samen Zorgen Huis Leudal heeft volledige ondersteuning van een aantal belangrijke partijen, zowel in de zorg als daar omheen. Ook de Provincie Limburg en de gemeente Leudal ondersteunen ons. Het ministerie van VWS volgt ons project actief en met grote belangstelling. Het illustreert het draagvlak voor en de betrokkenheid op dit unieke burgerinitiatief, waarmee gemeenschapszorg in de volle breedte van de samenleving wordt getrokken. Hierdoor wordt een solide basis gelegd voor de toekomst en continuïteit.

Daarnaast blijft de inzet en actieve betrokkenheid van vrijwilligers uit Leudal en omstreken de hoofdsleutel tot succes.