gezocht_arrow

Nieuws

dinsdag 07 januari 2020

Bijeenkomst Mantelzorgers met als thema : “Respijtzorg”

Op dinsdag 7 januari was er een informatiebijeenkomst voor mantelzorgers in het SZHL. Het thema was “Respijtzorg” , zorg die verleend wordt aan de zieke medemens om de mantelzorgers tijdelijk te ontlasten.  De bijeenkomst werd gezamenlijk georganiseerd door Synthese en het Samen Zorgen Huis Leudal. Soms is het nodig om mantelzorgtaken tijdelijk over te dragen, te delen om in balans te blijven. Welke vormen van respijtzorg zijn er, en hoe kan dit geregeld worden? Allemaal zaken die aan de orde kwamen. Na de presentatie werd er een rondleiding georganiseerd door het SZHL.  Ook respijtzorg is één van de zorgvormen die plaatsvinden in het SZHL.

Terug naar het overzicht

Maak kennis met onze partners

Het project Samen Zorgen Huis Leudal heeft volledige ondersteuning van een aantal belangrijke partijen, zowel in de zorg als daar omheen. Ook de Provincie Limburg en de gemeente Leudal ondersteunen ons. Het ministerie van VWS volgt ons project actief en met grote belangstelling. Het illustreert het draagvlak voor en de betrokkenheid op dit unieke burgerinitiatief, waarmee gemeenschapszorg in de volle breedte van de samenleving wordt getrokken. Hierdoor wordt een solide basis gelegd voor de toekomst en continuïteit.

Daarnaast blijft de inzet en actieve betrokkenheid van vrijwilligers uit Leudal en omstreken de hoofdsleutel tot succes.