gezocht_arrow

Nieuws

woensdag 01 februari 2023

De Worst is veur .....?

Vastelaovendj Same

Het is inmiddels een traditie geworden dat tijdens de jaarlijkse Bontje-Aovend van de Vastelaovesvereniging "de Plekplaosters" uit Baexem de "Worst" uitgereikt wordt aan een persoon, organisatie, vereniging of instelling die zich op de een of andere manier verdienstelijk heeft gemaakt voor de Baexemse samenleving.

Dit jaar viel de eer aan het "Samen Zorgen Huis Leudal"  voor de tot stand koming van het Samen Zorgen Huis. Inmiddels een begrip in Baexem, in Leudal en in de regio.

Door het doorzettingsvermogen, de betrokkenheid en de inzet van het bestuur, de vrijwilligers en de zorgmedewerkers heeft het zijn bestaansrecht bewezen en staat midden in de samenleving. Het legt met name een verbinding met het dorp en de omgeving. 

De bewoners van Baexem willen op deze manier hun dank uiten richting het Samen Zorgen Huis Leudal.

Het bestuur is zeer vereerd met deze toekenning en nam "de Worst" met dank in ontvangst.  

Voorzitter Wiel Derikx sprak namens het bestuur een dankwoord uit aan de Baexemse inwoners voor hun warme betrokkenheid voor het SZHL, voor de vele acties die er gedaan zijn door diverse instanties, denk aan Hart voor Baexem voor het organiseren van de Passie spelen, de basis school Harlekijn voor een sportmiddag, Con Amore voor organisatie van een Kerstconcert, de organisatie van de "Goede Doelen Week" en nu ook nog de waardering door de Vastelaoves vereniging.  

Prins Rob  de Eerste (Peeters) werd nog onderscheiden in de orde van het Samen Zorgen Huis Leudal middels een "Hartje" 

We wensen alle Plekplaosters van Baexem en alle Vastelaovesvierders en iedereen die dit leest

"Eine Sjoaene Vastelavendj Same" 

Terug naar het overzicht

Maak kennis met onze partners

Het project Samen Zorgen Huis Leudal heeft volledige ondersteuning van een aantal belangrijke partijen, zowel in de zorg als daar omheen. Ook de Provincie Limburg en de gemeente Leudal ondersteunen ons. Het ministerie van VWS volgt ons project actief en met grote belangstelling. Het illustreert het draagvlak voor en de betrokkenheid op dit unieke burgerinitiatief, waarmee gemeenschapszorg in de volle breedte van de samenleving wordt getrokken. Hierdoor wordt een solide basis gelegd voor de toekomst en continuïteit.

Daarnaast blijft de inzet en actieve betrokkenheid van vrijwilligers uit Leudal en omstreken de hoofdsleutel tot succes.