gezocht_arrow

Nieuws

dinsdag 07 november 2023

Donatie Promotie Platform Leudal

Opbrengst 16 dorpenroute Leudal voor renovatie Theehuisje

Tijdens een bijeenkomst van Promotie Platform Leudal op maandag 6-11-2023 werd een cheques van 250 euro  overhandigd aan bestuur van Stichting Samen Zorgen Huis Leudal voor de renovatie van het oude historische Theehuisje wat in verval is geraakt en een nieuwe bestemming gaat krijgen als ontmoetingsruimte voor gastbewoners, vrijwilligers, zorgmedewerkers en bezoekers van het Samen Zorgen huis Leudal. Het bedrag is een opbrengst van de deelnemers aan de 16 dorpenroute Leudal. Waarvoor onze dank.

Een mooi initiatief, onder het motto:  Liefde voor Leudal.  Het theehuisje wordt in ere hersteld en verduurzaamd en veilig gesteld voor enkele decennia. Voor de renovatie is veel geld nodig. Elk bedrag is welkom.  

Dankzij enkele mooie initiatieven en donaties hebben we een mooie start kunnen maken. Echter er is nog veel nodig.  Wilt u ook dat het projekt gaat slagen en zou u een bijdrage willen doen dan is dit mogelijk. Stort uw bijdrage op rekening nr. NL 64 RABO  1514751194 t.n.v. Stichting Samen Zorgen Huis Leudal  m.v.v. donatie renovatie theehuisje.  We hopen in 2024 te kunnen starten met de renovatie. Heeft u andere ideeën of suggesties neem dan met ons contact op via de button: contact.

Bij voorbaat onze dank.

Bestuur Stichting Samen Zorgen Huis Leudal

Terug naar het overzicht

Maak kennis met onze partners

Het project Samen Zorgen Huis Leudal heeft volledige ondersteuning van een aantal belangrijke partijen, zowel in de zorg als daar omheen. Ook de Provincie Limburg en de gemeente Leudal ondersteunen ons. Het ministerie van VWS volgt ons project actief en met grote belangstelling. Het illustreert het draagvlak voor en de betrokkenheid op dit unieke burgerinitiatief, waarmee gemeenschapszorg in de volle breedte van de samenleving wordt getrokken. Hierdoor wordt een solide basis gelegd voor de toekomst en continuïteit.

Daarnaast blijft de inzet en actieve betrokkenheid van vrijwilligers uit Leudal en omstreken de hoofdsleutel tot succes.