gezocht_arrow

Nieuws

maandag 01 april 2019

Donatie van medewerkers gemeente Leudal aan Samen Zorgen Huis Leudal.

Medewerkers van de gemeente Leudal hebben 447,50  euro geschonken aan het Samen Zorgen Huis Leudal. Dit deden ze door een gedeelte van de waarde van hun kerstattentie  aan dit goed doel te doneren.

De gemeente Leudal geeft jaarlijks als een van de optie aan het personeel mee,  om de kerstattentie te doneren aan een Goed Doel. Dit jaar werd zoals eerder genoemd gekozen voor het Samen Zorgen Huis Leudal.

Het resultaat

Het bestuur van Stichting Samen Zorgen Huis Leudal (SSZHL) is blij verrast met de mooie donatie. Van dit bedrag wordt nieuw serviesgoed , bestek en ander keukenmateriaal aangekocht. Het bestuur bedankt de medewerkers van de gemeente Leudal voor de gulle bijdrage.

Opening Samen Zorgen Huis

Op vrijdag 19 april ( Goede Vrijdag ) vindt de officiële opening plaats alleen voor genodigden. Op maandag 29 april worden de eerste gastbewoners ontvangen.

Het gemeentebestuur en medewerkers wensen het bestuur van de Stichting SZHL en alle vrijwilligers veel succes.

Terug naar het overzicht

Maak kennis met onze partners

Het project Samen Zorgen Huis Leudal heeft volledige ondersteuning van een aantal belangrijke partijen, zowel in de zorg als daar omheen. Ook de Provincie Limburg en de gemeente Leudal ondersteunen ons. Het ministerie van VWS volgt ons project actief en met grote belangstelling. Het illustreert het draagvlak voor en de betrokkenheid op dit unieke burgerinitiatief, waarmee gemeenschapszorg in de volle breedte van de samenleving wordt getrokken. Hierdoor wordt een solide basis gelegd voor de toekomst en continuïteit.

Daarnaast blijft de inzet en actieve betrokkenheid van vrijwilligers uit Leudal en omstreken de hoofdsleutel tot succes.