gezocht_arrow

Nieuws

woensdag 03 april 2019

Harde werkers

Met vereende krachten wordt  gewerkt om alles nog in gereedheid te krijgen voor de officiële opening van het SZHL.  De hoofdentree krijgt een mooie aanblik. De verharding en de hellingbaan naar de toegangsdeur is nagenoeg gereed. De eerste gastbewoners worden maandag 29 april verwacht. 

Terug naar het overzicht

Maak kennis met onze partners

Het project Samen Zorgen Huis Leudal heeft volledige ondersteuning van een aantal belangrijke partijen, zowel in de zorg als daar omheen. Ook de Provincie Limburg en de gemeente Leudal ondersteunen ons. Het ministerie van VWS volgt ons project actief en met grote belangstelling. Het illustreert het draagvlak voor en de betrokkenheid op dit unieke burgerinitiatief, waarmee gemeenschapszorg in de volle breedte van de samenleving wordt getrokken. Hierdoor wordt een solide basis gelegd voor de toekomst en continuïteit.

Daarnaast blijft de inzet en actieve betrokkenheid van vrijwilligers uit Leudal en omstreken de hoofdsleutel tot succes.