gezocht_arrow

Nieuws

woensdag 17 juni 2020

In Memoriam Pieter van de Ven

Met verdriet hebben we kennis genomen van het overlijden van Pieter van de Ven, mede-initiatiefnemer en een van de aanjagers van het Samen Zorgen Huis Leudal. Hij wist, als huisarts en mens, als geen ander het belang van Gemeenschapszorg. Hij wist dat zieke medemensen in een mooie, liefdevolle omgeving sneller opknappen en als opknappen er niet meer inzit, mensen waardig hun levenseinde tegemoet kunnen zien. En dat deze zorg vooral vanuit de gemeenschap van de zieke medemens zelf zou moeten komen in een omzien naar elkaar. Voor Pieter betekende dit meer dan alleen het hebben van een visie op gezondheidszorg. Hij wist burgers te inspireren en stimuleren tot het opzetten van het Samen Zorgen Huis Leudal. En hij wist collega- huisartsen te motiveren en inspireren om mee te doen in het concept van gemeenschapszorg. In het hele traject naar de realisatie van het SZHL is Pieter enorm betrokken gebleven. Het speet hem zeer dat hij vanwege gezondheidsproblemen niet meer actief kon blijven. Hij blijft in onze gedachten als een inspirerend, betrokken en beminnelijk mens. We zijn hem heel veel dank verschuldigd. Wij wensen echtgenote, kinderen en verdere familie veel sterkte.

Bestuur, vrijwilligers en zorgmedewerkers Stichting Samen Zorgen Huis Leudal.          

 

Terug naar het overzicht

Maak kennis met onze partners

Het project Samen Zorgen Huis Leudal heeft volledige ondersteuning van een aantal belangrijke partijen, zowel in de zorg als daar omheen. Ook de Provincie Limburg en de gemeente Leudal ondersteunen ons. Het ministerie van VWS volgt ons project actief en met grote belangstelling. Het illustreert het draagvlak voor en de betrokkenheid op dit unieke burgerinitiatief, waarmee gemeenschapszorg in de volle breedte van de samenleving wordt getrokken. Hierdoor wordt een solide basis gelegd voor de toekomst en continuïteit.

Daarnaast blijft de inzet en actieve betrokkenheid van vrijwilligers uit Leudal en omstreken de hoofdsleutel tot succes.