gezocht_arrow

Nieuws

dinsdag 23 januari 2024

Muzikale kracht momenten met de harp

Vanaf februarii 2024 zal Liesbeth Schroen, therapeutisch harpspeler, maandelijks het Samen Zorgen Huis Leudal bezoeken om voor de bewoners te spelen. De bewoners bevinden zich in een kwetsbare fase, soms om te herstellen, soms om de laatste dagen van het leven door te brengen in een veilige, zorgzame omgeving. Therapeutisch harpspel helpt om mensen een moment van kracht, ondersteuning en verbinding aan te bieden. Het gaat dus niet zo zeer om een concert aan te bieden maar om individueel afgestemde muziek op maat te maken. Daarvoor deed Liesbeth de internationale opleiding van Christina Tourin (VS), de IHTP in 2014-2015. Inmiddels geeft Liesbeth samen met een team leiding aan deze opleiding voor Europese studenten. Deze studenten worden opgeleid om in de zorg te werken met de harp. Liesbeth doceert als complementair therapeut de therapeutische vakken aan deze opleiding en start in 2024 met een extra module harp en zang aan het levenseinde.
We zijn blij dat Liesbeth heeft aangeboden om maandelijks voor onze bewoners, die daar belangstelling voor hebben, te komen spelen. Het effect van een harpsessie is vaak dat de bloeddruk zakt, de ademhaling rustiger wordt, de pijn minder en het emotionele welbevinden stijgt. Een moment van kracht dus, waarbij de ontvanger een muzikale opkikker krijgt.

Wanneer: iedere tweede woensdag van de maand (met uitzondering van de vakanties).
Op aanvraag door bewoners, familieleden of vanuit de zorgmedewerkers.
Meer informatie over Liesbeth kunt u lezen op www.soundandsilence.info

 

Terug naar het overzicht

Maak kennis met onze partners

Het project Samen Zorgen Huis Leudal heeft volledige ondersteuning van een aantal belangrijke partijen, zowel in de zorg als daar omheen. Ook de Provincie Limburg en de gemeente Leudal ondersteunen ons. Het ministerie van VWS volgt ons project actief en met grote belangstelling. Het illustreert het draagvlak voor en de betrokkenheid op dit unieke burgerinitiatief, waarmee gemeenschapszorg in de volle breedte van de samenleving wordt getrokken. Hierdoor wordt een solide basis gelegd voor de toekomst en continuïteit.

Daarnaast blijft de inzet en actieve betrokkenheid van vrijwilligers uit Leudal en omstreken de hoofdsleutel tot succes.