gezocht_arrow

Nieuws

zondag 23 januari 2022

Ontmoeting met het SZHL

Joke Benoit

Een jaar voordat SZHL geopend werd hoorde ik van dit project en vond het een prachtig initiatief in onze haastige maatschappij, waar steeds meer mensen op zichzelf zijn aangewezen. Mensen ouder worden, de kinderen vaak elders wonen en druk doende zijn met studie, gezin, carrière  etc. etc.

Ja dit project sprak me aan en ik ondernam stappen om als vrijwilligster een klein steentje te mogen bijdragen bij de verzorging van de gasten, 

Ik  ben Joke Benoit en woon 30 jaar in Baexem. In mijn werkzame leven heb ik 40 jaar in de psychiatrie gewerkt waarvan de laatste 20 jaar als justitieel verpleegkundige. Veel gezien, gehoord en vooral ervaren hoe een luisterend oor, een klein gebaar, een arm om een schouder de mens kan opbeuren. De eenzaamheid, de pijn eventjes kan verlichten.

Fijn dat ik deze kans heb gekregen, hoewel vrijwillig, geen vrijblijvendheid is en mijn halve werkdag wekelijks een minimale bijdrage is. Ik heb mogen ervaren dat ‘geven’  ‘ontvangen’  is en een warm voldaan gevoel geeft.   

Tevens vind ik het fijn dat we regelmatig worden bij gebriefd over de ontwikkelingen binnen het SZHL. Er is ruimte voor overleg, vragen, initiatieven etc.

Met enorme bewondering en respect kijk ik naar alle vrijwillige medewerkers, vaste krachten  die met elkaar het SZHL runnen, waar veiligheid en respect de basis vormen voor ontwikkeling en groei in de zorg voor onze medemensen. Dankbaar dat ik daar mijn steentje aan mag bijdragen.

Onlangs las dit ik mooie gedicht waarmee ik graag wil afsluiten;

Ontmoeten is:

Kijken en zien

Luisteren en horen

Verbazen en verwonderen

Echt zien en echt horen

Horen wat de ander zegt

in plaats van wat je zou willen horen

Ontmoeten is een avontuur

Open staan voor de ander

Open staan voor je omgeving

Ontmoeten is jezelf tegenkomen

in de ogen van de ander

Het beste van jezelf laten zien

En het beste van de ander willen ontdekken

Ontmoeten is de ruimte krijgen

En de ander ruimte geven

zodat je allebei de wereld kunt ontdekken

Ontmoeten is jezelf kunnen zijn

Samen groeien

Elke ontmoeting een nieuw begin

                                                   Feijer& V. Ijzendoorn

Alle goeds voor allen,

Joke Benoit.

 

Terug naar het overzicht

Maak kennis met onze partners

Het project Samen Zorgen Huis Leudal heeft volledige ondersteuning van een aantal belangrijke partijen, zowel in de zorg als daar omheen. Ook de Provincie Limburg en de gemeente Leudal ondersteunen ons. Het ministerie van VWS volgt ons project actief en met grote belangstelling. Het illustreert het draagvlak voor en de betrokkenheid op dit unieke burgerinitiatief, waarmee gemeenschapszorg in de volle breedte van de samenleving wordt getrokken. Hierdoor wordt een solide basis gelegd voor de toekomst en continuïteit.

Daarnaast blijft de inzet en actieve betrokkenheid van vrijwilligers uit Leudal en omstreken de hoofdsleutel tot succes.