gezocht_arrow

Nieuws

donderdag 24 november 2022

Organiseren van activiteiten

Het is belangrijk dat er een prettige sfeer heerst in het SZHL en dat onze gastbewoners ook een zinvolle dagbesteding krijgen. Als je ziek bent, is afleiding meer dan welkom, uiteraard aangepast aan je conditie. Het kunnen activiteiten zijn die in een groep gedaan worden (kaarten, luisteren en kijken naar een optreden, samen tv kijken, knutselen enz.), maar ook individueel (wandelen, kletsen, voorlezen, zingen, foto’s kijken, meehelpen in de keuken of tuin enz.).

Als je goed kunt organiseren, graag met gastbewoners in groepsverband of individueel iets wil ondernemen en daarbij goed kunt afstemmen op de wens van de gastbewoner en je krijgt hier bovendien ook nog energie van meld je dan aan als vrijwilliger.

Via info@samenzorgenhuisleudal.nl kun je je opgeven voor een vrijblijvend oriënterend gesprek, of ga naar de button "contact".

Terug naar het overzicht

Maak kennis met onze partners

Het project Samen Zorgen Huis Leudal heeft volledige ondersteuning van een aantal belangrijke partijen, zowel in de zorg als daar omheen. Ook de Provincie Limburg en de gemeente Leudal ondersteunen ons. Het ministerie van VWS volgt ons project actief en met grote belangstelling. Het illustreert het draagvlak voor en de betrokkenheid op dit unieke burgerinitiatief, waarmee gemeenschapszorg in de volle breedte van de samenleving wordt getrokken. Hierdoor wordt een solide basis gelegd voor de toekomst en continuïteit.

Daarnaast blijft de inzet en actieve betrokkenheid van vrijwilligers uit Leudal en omstreken de hoofdsleutel tot succes.