gezocht_arrow

Nieuws

maandag 01 oktober 2018

Professionele Zorgpartner Zorg&Co

Met gepaste trots presenteert de Stichting Samen Zorgen Huis Leudal de coöperatie Zorg&Co als professionele zorgpartner. Zorg&Co zal vanaf de start van het Samen Zorgen Huis Leudal verantwoordelijk zijn voor het professionele zorgaanbod aan onze gastbewoners met een kortdurende zorgvraag.

Daarnaast zal Zorg&Co in de nabijheid van het Samen Zorgen Huis Leudal thuiszorg verlenen, zodat ook de verbinding naar zorg en ondersteuning thuis gemakkelijk kan worden gelegd. Zorg&Co werkt vanuit de coöperatie als ondernemingsvorm. Dit betekent dat er wordt gewerkt met zorgprofessionals die zich gezamenlijk hebben verenigd in de coöperatie. Zelforganiserende teams van deskundige zorgprofessionals leveren kwalitatief hoogwaardige zorg. Vanuit de coöperatie worden zij ondersteund op diverse gebieden, zoals urenverantwoording, administratie, facturatie, verzekering en bijscholing.

Met Zorg&Co haalt het Samen Zorgen Huis Leudal een vernieuwende, flexibele en professionele zorgpartner in huis die naadloos aansluit bij de filosofie van gemeenschapszorg. Zorg&Co onderschrijft de potentiële kracht van vrijwilligers in het durven aangaan van het zorgen voor de zieke medemens. De professionals van Zorg&Co delen op hun beurt graag de zorg met de krachtige groep van vrijwilligers die actief zijn voor het Samen Zorgen Huis Leudal.

Het bestuur van de Stichting Samen Zorgen Huis Leudal ziet uit naar een succesvolle samenwerking met Zorg&Co!

 

Terug naar het overzicht

Maak kennis met onze partners

Het project Samen Zorgen Huis Leudal heeft volledige ondersteuning van een aantal belangrijke partijen, zowel in de zorg als daar omheen. Ook de Provincie Limburg en de gemeente Leudal ondersteunen ons. Het ministerie van VWS volgt ons project actief en met grote belangstelling. Het illustreert het draagvlak voor en de betrokkenheid op dit unieke burgerinitiatief, waarmee gemeenschapszorg in de volle breedte van de samenleving wordt getrokken. Hierdoor wordt een solide basis gelegd voor de toekomst en continuïteit.

Daarnaast blijft de inzet en actieve betrokkenheid van vrijwilligers uit Leudal en omstreken de hoofdsleutel tot succes.