gezocht_arrow

Nieuws

zondag 19 april 2020

SZHL 1 jaar open.

Op vrijdag 19 april 2019 opende het SZHL haar deuren. Dit werd destijds feestelijk gevierd. Op zondag 19 april j.l. werd hier op een bescheiden manier aandacht aan geschonken. Met de aanwezige gastbewoners en de aanwezige medewerkers van Zorg & Co en het SZHL werd er,  op een veilige afstand van elkaar, een gezellige middag georganiseerd.  Onder het genot van een lekkere taart  en een kopje koffie en thee en accordeonmuziek hadden de aanwezigen het zichtbaar naar hun zin. We  kunnen  terugzien op een geslaagde middag.  Op een later tijdstip als alles weer normaal is en alle vrijwilligers weer van de partij kunnen zijn dan wordt hier nog eens extra aandacht aan besteed.  Het SZHL heeft het afgelopen jaar zijn bestaansrecht bewezen. Vele gastbewoners hebben al van de geleverde zorg gebruik kunnen maken. Een “Dank-je-wel”  aan allen die hier aan meegewerkt hebben.

 

Terug naar het overzicht

Maak kennis met onze partners

Het project Samen Zorgen Huis Leudal heeft volledige ondersteuning van een aantal belangrijke partijen, zowel in de zorg als daar omheen. Ook de Provincie Limburg en de gemeente Leudal ondersteunen ons. Het ministerie van VWS volgt ons project actief en met grote belangstelling. Het illustreert het draagvlak voor en de betrokkenheid op dit unieke burgerinitiatief, waarmee gemeenschapszorg in de volle breedte van de samenleving wordt getrokken. Hierdoor wordt een solide basis gelegd voor de toekomst en continuïteit.

Daarnaast blijft de inzet en actieve betrokkenheid van vrijwilligers uit Leudal en omstreken de hoofdsleutel tot succes.