gezocht_arrow

Nieuws

woensdag 01 februari 2023

Vrijwilligers gevraagd voor NL Doet

Ook dit jaar doet het Samen Zorgen Huis Leudal (SZHL) weer mee aan de NL-Doet dag op zaterdag 11 maart 2023. Het SZHL is op zoek naar vrijwilligers die de handen uit de mouwen willen steken om het park bij Mariabosch te Baexem op te knappen. Er is veel te doen. De werkzaamheden vinden hoofdzakelijk buiten plaats en bestaan o.a. uit: Tuin onderhoud - paden ontdoen van gebladerte, moestuin onderhouden, schoonmaken zitbanken, maken brug over bassin en aanleggen bospad en voorbereidingen treffen voor plaatsen zitbank. Voor de gastbewoners wordt er in het Samen Zorgen Huis een activiteit opgezet. De werkzaamheden gaan altijd door, ook bij slecht weer. Er wordt ook gezorgd voor een lunch voor de aangemelde vrijwilligers. Meld je dan wel aan voor ónze klus op de site van NL-Doet 2023  Graag vóór 1 maart aanmelden. We starten om 09.30 uur met een korte uitleg van de werkzaamheden en indeling. Dus graag op tijd aanwezig. We gaan door tot 15.00 uur. Toegang via Groene Poort links vóór het Poortgebouw, volg de aanwijsborden.  Indien je bent aangemeld dan ontvang je nog persoonlijk bericht. Wil je graag als vaste vrijwilliger aan de slag, ook dat kan. Graag zelfs, neem dan contact met ons op via de button "Contact" op deze site of kijk voor meer info onder de button "Vrijwilligers"  Alvast bedankt voor jullie bijdrage.

Terug naar het overzicht

Maak kennis met onze partners

Het project Samen Zorgen Huis Leudal heeft volledige ondersteuning van een aantal belangrijke partijen, zowel in de zorg als daar omheen. Ook de Provincie Limburg en de gemeente Leudal ondersteunen ons. Het ministerie van VWS volgt ons project actief en met grote belangstelling. Het illustreert het draagvlak voor en de betrokkenheid op dit unieke burgerinitiatief, waarmee gemeenschapszorg in de volle breedte van de samenleving wordt getrokken. Hierdoor wordt een solide basis gelegd voor de toekomst en continuïteit.

Daarnaast blijft de inzet en actieve betrokkenheid van vrijwilligers uit Leudal en omstreken de hoofdsleutel tot succes.