gezocht_arrow

Nieuws

dinsdag 04 juni 2024

Week van de Goede Doelen

Kelpen-Oler

Voor het eerst is het SZHL ook opgenomen in de collecte van de Goede Doelen in de kern Kelpen-Oler. Het is fijn om te merken dat het SZHL leeft in de kernen van Leudal. Een bijzonder mooi initiatief opgepakt door het comité van Kelpen-Oler. Ook hier een mooi resultaat van € 485,39. De gelden worden goed besteed en komen geheel ten goede aan het SZHL. Ook dank aan het comité en de collectanten en natuurlijk aan de gulle gevers van Kelpen-Oler. Waar een kleine gemeenschap groot in kan zijn.
 

Terug naar het overzicht

Maak kennis met onze partners

Het project Samen Zorgen Huis Leudal heeft volledige ondersteuning van een aantal belangrijke partijen, zowel in de zorg als daar omheen. Ook de Provincie Limburg en de gemeente Leudal ondersteunen ons. Het ministerie van VWS volgt ons project actief en met grote belangstelling. Het illustreert het draagvlak voor en de betrokkenheid op dit unieke burgerinitiatief, waarmee gemeenschapszorg in de volle breedte van de samenleving wordt getrokken. Hierdoor wordt een solide basis gelegd voor de toekomst en continuïteit.

Daarnaast blijft de inzet en actieve betrokkenheid van vrijwilligers uit Leudal en omstreken de hoofdsleutel tot succes.