gezocht_arrow

Nieuws

donderdag 19 januari 2023

Wiel Derikx Kloosterpad

Op 15 december 2022 is Wiel Derikx, medegrondlegger van het Samen Zorg Huis Leudal (SZHL), met pensioen gegaan als coördinator vrijwilligerswerk. Gelukkig betekent dit niet dat Wiel ophoudt om zich in te zetten voor het SZHL: hij blijft gewoon aan als voorzitter van het bestuur en zal zich ook de komende tijd met hart en ziel inzetten, op velerlei gebied. We wilden zijn pensionering niet ongemerkt voorbij laten gaan en ook om hem te danken voor zijn jarenlange inzet werd zaterdag 14 januari 2023, in het bijzijn van Wiel, zijn familie, de tuinvrijwilligers en het bestuur het pad in de tuin benoemd tot het Wiel Derikx Kloosterpad. Een blijvend aandenken voor zijn grote betrokkenheid, vasthoudendheid en inzet voor het SZHL.

Terug naar het overzicht

Maak kennis met onze partners

Het project Samen Zorgen Huis Leudal heeft volledige ondersteuning van een aantal belangrijke partijen, zowel in de zorg als daar omheen. Ook de Provincie Limburg en de gemeente Leudal ondersteunen ons. Het ministerie van VWS volgt ons project actief en met grote belangstelling. Het illustreert het draagvlak voor en de betrokkenheid op dit unieke burgerinitiatief, waarmee gemeenschapszorg in de volle breedte van de samenleving wordt getrokken. Hierdoor wordt een solide basis gelegd voor de toekomst en continuïteit.

Daarnaast blijft de inzet en actieve betrokkenheid van vrijwilligers uit Leudal en omstreken de hoofdsleutel tot succes.